+32 3 540 02 24 Herstellingen 24/24 - 7/7 info@gcindustries.be

GC Industries trotseert de ‘Storm’ in Berlare

Energie: het is een begrip dat alomtegenwoordig is de dag van vandaag. Meer en meer verschuift de focus vanuit de overheid, industrie en particulier richting hernieuwbare energiebronnen, waaronder ook groene stroom. En aan het winnen van die groene stroom kon GC Industries afgelopen winter zijn steentje bijdragen. In december 2021 startten we met laswerken in functie van de funderingen van het Storm-windpark in Berlare, waar tijdens dit voorjaar een nieuwe windmolen wordt opgetrokken. Projectmanagers Mathias Van Lierop en Wouter Schoonvliet – geruggesteund door de jarenlange ervaring van Gerald Criel, co-CEO van GC Industries – lichten dit indrukwekkende project toe.

Beginnen doen we met de korte voorgeschiedenis van de opdracht. De bouwsite – waar zich een enorme bouwput bevond die als fundatie zou dienen voor de constructie van een reusachtige windmolen – had vertraging opgelopen, maar moest wel tijdig klaar zijn voor de vlechters van de betonwapening en de daarop volgende stappen in het bouwproces. Om de voorziene windmolen in het voorjaar te kunnen installeren én om de juiste certificatie te kunnen krijgen, pasten uitvoerder Colas en studiebureau Sweco het originele design aan. Met als resultaat dat de meest efficiënte manier om de bouwput zo snel mogelijk klaar te krijgen eruit bestond om gebruik te maken van studlassen. Dat is een supersnelle manier waarbij met een soort pistool in amper 600 milliseconden aan een heel hoog ampèrage, metalen versmolten worden. Daarvoor moest uitvoerder Colas op zoek naar een nieuwe, betrouwbare partner. ‘Zo kwamen ze bij GC Industries terecht’, opent Gerald Criel. ‘Wij hadden in het verleden ook al voor hen gewerkt op de site van het Nike Logistics Center te Laakdal, dus de banden waren al gesmeed’.

Eind november gingen de Projectmanagers van GC Industries samen met preventieadviseur Bert Marin ter plaatse in Berlare om de uiterst uitzonderlijke locatie van de bouwplaats te inspecteren: een put met een diameter van 26 meter, voor drie vierden omringd door water. ‘Geen sinecure’, beaamt Mathias. ‘Al bij het eerste plaatsbezoek werd ons duidelijk dat dit geen alledaagse job zou worden.’ Gezien de hoogdringendheid van de werken – en de nakende eindejaarsperiode – werd onmiddellijk gestart met de inrichting van de werf. Containers, tentjes en verwarming, speciale waterdichte handschoenen met wollen voering, pompen… kosten noch moeite werden gespaard om het de GCI-medewerkers tijdens de koude winterdagen zo comfortabel mogelijk te maken. 

Echt specialistenwerk

In de bouwput waren 32 gaten voorzien waar funderingspalen ingeheid waren. ‘Die gaten hadden een diameter van slechts 80 cm en laat dat nu net de locatie zijn waar de studs moesten worden gelast’ licht Mathias toe. 

In totaal ging het over zo’n 5500 stuks, want ook op de damplanken kwamen deuvels. ‘We zijn daar dan ook niet zomaar aan begonnen’, gaat Wouter verder. ‘Eerst werd een proefopstelling gemaakt, omdat zo’n gat echt wel heel weinig plaats laat om te manoeuvreren. Daarnaast lieten we ook een mal maken om in de gaten te steken. Die mal gaf de exacte locatie aan waar de studs moesten komen. We konden deze dus elke keer in zo’n gat steken en heel eenvoudig met een spuitbus de studlocaties aanduiden. Heel efficiënt!’

Naast de gespecialiseerde laswerken in de gaten van de funderingspalen, was GC Industries ook verantwoordelijk voor het aanbrengen van buizen voor grondankers op de damplankenwand. 

Geoliede machine vs strakke timing

Het werd dus een stevige eindejaarsperiode voor de GC Industries collega’s. Mathias herinnert het zich nog alsof het gisteren was: ‘Onze mannen werkten gemiddeld zo’n 12 uur per dag om alles op tijd af te krijgen, want de buizen voor de grondankers, die oorspronkelijk door een andere onderaannemer zouden aangebracht worden , hebben wij uiteindelijk ook geplaatst. Om dan nog maar te zwijgen over de bijkomende onvoorziene omstandigheden.’ Ook Wouter sluit zich hierbij aan: ‘Het moeilijkste was misschien nog het drooghouden van onze werken. We merkten vanaf het begin dat, onder meer door het koude weer, de damplanken geen goede grip op elkaar hadden, waardoor er continu grondwater in de bouwput bleef stromen. 

Daar kwam dan nog eens een boring van grondankers bij die niet liep zoals gepland waardoor de hele put onder water liep. Pittig ook op vlak van veiligheid, want de put stond vol pompen en generatoren. Bovendien stond het water bij momenten zo hoog dat het niet meer duidelijk te zien was waar de putten voor de funderingspalen zich bevonden, met een behoorlijk valrisico tot gevolg. Veilig werken was hier dus ondanks de strakke timing het prioritaire aandachtspunt’

Na het leegpompen van de bouwput, zorgden we er samen met een team van duikers voor dat dit niet opnieuw zou voorvallen. Om nieuwe lekkages te vermijden, lasten we de lekkende aansluitingen tussen de damplanken dicht. Daarbovenop brachten de duikers ook nog epoxy aan langs de waterkant. ‘Het water had ook roest veroorzaakt op de buizen’, gaat Wouter verder. ‘Om opnieuw een mooi oppervlak en goede lashechting te bekomen daalde een collega met de zelfgemaakte mal af in zo’n gat om de juiste punten uit te zetten. Vervolgens daalde de volgende medewerker af met een slijpmachine om deze punten glad te slijpen, zodat de studs op een glad en proper oppervlak konden worden aangebracht. Daaruit bleek dat we bij GC Industries echt een geoliede machine zijn want deze werken verliepen echt als een (snel)trein.’

Na een periode van vier weken vol complicaties, barre weersomstandigheden maar vooral goede werkmoed en een hoge graad van efficiëntie kunnen we terugblikken op een zeer aangename en constructieve samenwerking met onze klant Colas. Samen met hen slaagden we er bij GC Industries immers in om binnen de vooropgestelde termijn alle opgedragen werkzaamheden voor de funderingswerken te finaliseren. 

Meer info over het Storm project in Berlare: https://www.storm.be/nl/windpark/berlare

About the author